Velika nevarnost požarov v naravnem okolju

31. marca je ARSO izdal opozorilo pred veliko požarno ogroženostjo zaradi dolgotrajnega suhega vremena

Obvestilo na ARSO

Prikaz požarne ogroženosti