Klic v sili 112 kako

Ko kličete na številko 112, povejte:

KDO kliče;
KAJ se je zgodilo;
KJE se je zgodilo;
KDAJ se je zgodilo;
KOLIKO je ponesrečencev;
kakšne so POŠKODBE;
kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… );
kakšno POMOČ potrebujete.

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

skušajmo ohraniti mirno kri;
če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim;
najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče;
če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.;

V primeru:

KO ZAGORI DIMNIK

Pokličite gasilce na telefon 112;
Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika;
Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik, morda kje uhaja strupen plin in dim;
O požaru obvestite vse stanovalce;
Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov, da bodo lahko nadzirali dimniški požar;
NE VLIVAJTE VODE V DIMNIK;
NE ODPIRAJTE DIMNIŠKIH VRATIC;
Po požaru obvestite dimnikarja in se dogovorite za pregled dimnika.

KO ZAGORI OLJE NA ŠTEDILNIKU

Izklopite grelno površino;
Gorečo posodo pokrijete z pokrovko oziroma mokro krpo;
Če ognja ne zadušite z pokrovko ali mokro krpo – gasite z gasilnim aparatom;
NE GASITE Z VODO;
NE PRENAŠAJTE GOREČE POSODE;
Če gašenje ne uspe, takoj pokličite gasilce na telefon 112.

KO UHAJA PLIN V STANOVANJU

Takoj odprete vsa okna in vrata ter napravite prepih;
Poskušajte ugotoviti od kod plin uhaja in ga zaprite;
Električni tok odklopite le v primeru, če je stikalo izven prostora kjer uhaja plin;
Pokličite plinarno oziroma še bolje Regijski center za obveščanje 112;
NE UPORABLJAJTE ODPRTEGA OGNJA;
NE PRIŽIGAJTE LUČI ALI DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV.

KO ZAGORIJO KUHINJSKI APARATI ( pralni stroj, televizija, ostala bela tehnika )

Aparat oziroma napravo odklopite iz električnega omrežja;
Gasite z gasilnim aparatom na gasilni prašek;
Če vam ne uspe ali nimate s čim gasiti, pokličite gasilce na 112;
Če ste gorečo napravo popolnoma izklopili iz električnega omrežja (glavno stikalo, varovalka) in ni v bližini nobene druge naprave pod napetostjo lahko gasite tudi z vodo. saj s tem preprečujete možnost širitve požara na druge predmete oziroma prostore.

Predvsem pa preden začnete z gašenjem, najprej poskrbite za lastno varnost!